Gibbs Family

First name Last name Birth Death
Albert Cobb Gibbs 1860
Annie Smith Gibbs 1856 1912
Beulah Alice (Davis) Jacobs Gibbs 1871 1939
Eleanor M Gibbs 1858 1939
Emma Corey Crowell Gibbs 1849 1927
Helen Jacobs Gibbs 1895 1918
Irving Foster, Capt Gibbs 1862 1933
Irving George, WW II Gibbs 1916 1944
Jesse Stebbins Gibbs 1891 1957
Maria Elizabeth Barlow Gibbs 1835 1893
Mary/Minnie Eliza Davis Gibbs 1862 1901
Paul Crowell, Capt. Gibbs 1832 1905
Paul Davis Gibbs 1889 1951
Phineas, Capt. Gibbs 1790 1831
Phineas, Jr. Gibbs 1844 1908
Priscilla Myrick (Hill) Gibbs 1882 1975
Sarah Frances Gibbs 1868 1944
Seabury Corey Gibbs 1877 1961
Teresa Julia Dunn Gibbs 1888 1962

Comments are closed.